ما بر روی کل روند پروژه از طریق تکمیل تمرکز میکنیم

ما یک شرکت پیشرو هستیم که به مشتریان در سراسر ایران خدمات ارائه می دهیم

تجربه ما همراه با تعهد ما به ارائه خدمات برجسته به مشتری و پروژه های با کیفیت کمک کرده است.

فرآیند معادن طلای آلوده به ارسنیک

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

استحصال طلای معدن مس الموت

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

پلن فرآوری معدن سرتخت اصفهان

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

ابداع روش جدید الوشن طلا و نقره

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

بهینه سازی استحصال طلا کارخانه طلای کانی

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

بهینه سازی فرآیند معدن ارغش نیشابور

تجمیع کلیه خدمات مورد نیاز اکتشافات توسط مرکز تخصصی سیمین سیمرغ

ما یک پیمانکار عمومی با طراحی کامل هستیم که به همه صنایع و بخش ها خدمت می کند

ما بر روی کل روند پروژه از طریق تکمیل تمرکز میکنیم

ما یک شرکت پیشرو هستیم که به مشتریان در سراسر ایران خدمات ارائه می دهیم

تجربه ما همراه با تعهد ما به ارائه خدمات برجسته به مشتری و پروژه های با کیفیت کمک کرده است.
در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید